Kreda pastewna

ROLNICTWO

Kreda pastewna

Węglan wapnia CaCO3 min 93%.

Zawartość wapnia Ca min. 37%

 

Opis produktu

Kreda pastewna otrzymywana jest przez mechaniczną przeróbkę kamienia wapiennego o wysokiej zawartości węglanu wapnia [CaCO3] i odsianie według zadanego uziarnienia.

granulacja: 0-0,3

Zastosowanie

Kredę pastewną stosuje się jako element mieszanek paszowych, premiksów i mieszanek mineral­nych.

Wartości gwarantowane

Zawartość wapnia CaCO3 – min. 93%

Zawartość wapnia Ca – min. 37%

Zawartość wolnej wody – max. 0,8%

As – max. 15 mg/kg

Cd – max. 2 mg/kg

Pb – max. 20 mg/kg

Hg – max. 0,3 mg/kg

– max. 350 mg/kg

 

Dostępna w formie pylistej w:

  • big-bagach 500 – 1000 kg
  • workach 30 kg.

 

  Kreda pastewna dostarcza naturalnego wapnia i magnezu, w postaci czystej lub jako składniki mie­szanek paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Charakteryzuje się ona  o dokładnie dobranymi cząstkami  o stabilnej wielkości, uzyskane dzięki rygorystycznej kontroli jakości, od etapu eksploatacji złóż do końcowego pakowania, a także dzię­ki innowacyjnej technologii mielenia i klasyfikacji zapewniającej doskonałą rozpuszczalność. Wysoka jakość tego produktu wynika nie tylko z dobrej jakości skały wapiennej ale efektów stałej współpracy producenta z wiodącymi uniwersytetami w celu przeprowadzania badań i lepszego zrozumienia wymagań związanych z wapniem i magnezem. Dobrą jakość kredy potwierdzają stosowne certyfikaty.

Do pobrania:

 

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X