Wapno hydratyzowane

BUDOWNICTWO

Wapno hydratyzowane

 

Wapno budowlane CL 90-S hydratyzowane produkowane przez ZPW Trzuskawica i Lhoist Polska spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Wapno hydratyzowane jest produktem otrzymanym w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z woda). Produkt końcowy ma postać białego proszku, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2. Produkt ten w ZPW „Trzuskawica” S.A. jest wytwarzany w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. 

Do pobrania:

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X