Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów Zadzwoń: 14 621 88 21 • +48 660 76 86 91 biuro@agria.pl

O firmie

O firmie

Spółka rozpoczęła działalność w roku 1989. Reagując na zachodzące w tym czasie zmiany gospo­darcze, firma zmieniała przedmiot działalności dostosowując go do oczekiwań rynku. Obecnie skupiamy się głównie na działalności handlowej, oraz konfekcjonowaniu nawozów wapniowych. Współpracując od wielu lat ze znanymi producentami wapna budowlanego i nawozowego, kru­szyw, cementu oraz innych materiałów budowlanych, na zasadach przedstawicielstwa, zaopatruje­my klientów w ich produkty w wielu województwach. Od początku funkcjonowania Spółka duży nacisk kładzie na rozwój rynku nawozów wapniowych współpracując z producentami rolnymi w tym szczególnie z gospodarstwami specjalistycznymi i ekologicznymi. Gospodarstwa rybackie to szczególna grupa naszych klientów, którym od wielu lat dostarczamy wapno w różnej formie. Dla potrzeb tego kierunku w ostatnich pięciu latach firma rozbudowała zaplecze technicz­no-magazynowe, poszerzając dzięki temu swoją ofertę.

Zaopatrując sektor budowlany w masowe materiały jak cement, wapno i inne towary, skupiamy się głównie na odbiorcach hurtowych oferu­jąc im korzystne warunki współpracy. Ochrona środowiska to nowe wezwanie dla naszej firmy. Na­wiązujemy w tym zakresie współpracę z przedsiębiorstwami prowadzącymi lokalne oczyszczalnie ścieków jak też zajmującymi się utylizacją oraz zagospodarowaniem odpadów i osadów. Wyżej opisaną działalność gospodarczą Spółka prowadzi w oparciu o dwa swoje oddziały tj. 33-132 Niedomice gm. Żabno oraz 33-209 Radgoszcz, oraz w sposób bezpośredni, producent – klient. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym kogo interesują oferowane przez nas towary. Uzyskane tytuły i wyróżnienia są dowodem naszej rzetelności i uczciwości w działaniu. Tego samego oczeku­jemy od naszych klientów.

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X