Kruszywa

DROGOWNICTWO

Kruszywa

Kruszywa na: 

  • stabilizację gruntów
  • podbudowę dróg
  • utwardzanie placów

 

Kruszywa przeznaczone na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej są produktem otrzymywanym ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały. Otrzymuje się je przez me­chaniczne rozdrobnienie oraz rozsortowanie kamienia wapiennego.


Oferowane przez nas  kruszywa posiadają pozytywne oceny Katedry Technologii Betonu Politech­niki Świętokrzyskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz Generalną Dyrekcje Dróg i Autostrad.

Oferujemy je w następujących frakcjach (według norm: PN-EN12620 oraz PN-EN13043/2004):

 

  1. kruszywa łamane budowlane: 2-8 mm; 2-16 mm; 4-16 mm
  2. kruszywa łamane drogowe: 4-31,5 mm; 0-31,5 mm; 0-63 mm; 0-120 mm; 0-4 mm
  3. tłuczeń:16-31,5 mm; 16-63 mm; 16-80 mm; 31,5-63 mm

 

Do pobrania:

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X