Kreda nawozowa granulowana – sypka

ROLNICTWO

Kreda nawozowa granulowana – sypka

Zawartość CaCO3  około 95 – 98%

Zawartość CaO  38 –  52 %

Dostępna w formie:

a/ sypkiej

b/ granulowanej

  • w big-bagach  500 – 1000 kg
  • w workach  25- 40 kg

Reaktywność sięgająca 100%

Kreda nawozowa to węglan pochodzący ze skał wapiennych wytworzonych w młodych epokach geologicznych. Jest to miękka, biała, porowata  skała osadowa, składająca się z bezpostaciowych, bardzo drobnych form kalcytu o średnicy poniżej 1 mikrona. Tradycyjna nazwa „kreda” odnosi się do dwóch różnych kopalin: kredy piszącej i kredy jeziornej. Kopaliny te różnią się genezą, składem chemicznym oraz zastosowaniem. Kreda pisząca oprócz rolnictwa ma szerokie zastosowanie w róż­nych gałęziach przemysłu.

Kreda jeziorna znana również pod nazwą wapień łąkowy lub wapień jeziorny jest osadem wieku czwartorzędowego. Genetycznie związana jest z osadami pojeziornymi ostatniego zlodowacenia. Osady te powstałe z rozkładu szkieletowych skamieniałości mikroorganizmów morskich, określa­nych jako organizmy skałotwórcze. Porowatość kredy sprawia, że większa z tego powodu po­wierzchnia reakcji  nawozu z roztworem glebowym powoduje szybsze uwalnianie węglanu wapnia CaCO3 . Znajduje ona szerokie zastosowanie w rolnictwie jako nawóz wapniowy w formie pylistej lub granulowanej odmiany 06.

Rodzaj kopaliny, jej strukturalna budowa, wysoka sięgająca 100% reaktywność, sprawiają, że ten rodzaj nawozu znajduje w rolnictwie szerokie zastosowanie. Kreda szczególnie zalecana jest na gleby lekkie i bardzo lekkie.

Najkorzystniejszym okresem do jej wysiewu jest okres po zbiorach plonów, bądź wczesną wio­sną w tzw. uprawkach przedsiewnych.  Kredą można wykonać tzw. wapnowanie interwencyj­ne w okresie wegetacji roślin, pamiętając o odpowiedniej /zmniejszonej/ w tym czasie dawce/ha.

W świecie nowoczesnego rolnictwa, klucz do osiągnięcia zdrowych i obfitych plonów często znajduje się w efektywnym nawożeniu gleby. „Kreda nawozowa” wyłania się jako kluczowe rozwiązanie, które nie tylko skutecznie reguluje poziom pH gleby, ale również pozytywnie wpływa na jej strukturę, tworząc idealne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin.

Odkryj Zalety Stosowania Kredy Nawozowej:

  • Regulacja pH Gleby: Kreda nawozowa neutralizuje nadmiar kwasów w glebie, co jest niezbędne do optymalnego przyswajania składników odżywczych przez rośliny, a tym samym do osiągnięcia zdrowych i obfitych zbiorów.
  • Poprawa Struktury Gleby: Dzięki zastosowaniu kredy nawozowej, gleba staje się bardziej przepuszczalna i sprężysta, co bezpośrednio wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin.
  • Wsparcie Dla Zrównoważonego Rolnictwa: Wykorzystanie kredy nawozowej to krok w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa. Pomaga ona w redukcji erozji gleby i ogranicza straty wody, co jest kluczowe dla terenów dotkniętych problemem suszy.

Metody Aplikacji Dostosowane do Twoich Potrzeb: Aplikacja kredy nawozowej jest łatwa i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb rolnictwa. Możliwość równomiernego rozprowadzenia kredy zarówno przed posadzeniem roślin, jak i w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych rodzajów upraw.

Zainwestuj w Przyszłość Twojej Gleby i Upraw: Wybierając kredę nawozową, inwestujesz nie tylko w bieżącą jakość swoich plonów, ale również w długoterminowe zdrowie Twojej gleby. Nasze rozwiązania nawozowe łączą skuteczność z troską o środowisko, wspierając zrównoważony rozwój rolnictwa. Nasza kreda nawozowa nie tylko poprawia jakość i ilość zbiorów, ale również przyczynia się do ochrony środowiska.

Dlaczego Wybrać Naszą Kredę Nawozową? Jesteśmy zobowiązani do dostarczania produktów najwyższej jakości, które przynoszą realne korzyści zarówno dla rolników, jak i dla ekosystemu. Nasza kreda nawozowa jest wynikiem zaawansowanych procesów badawczo-rozwojowych, oferując rolnikom rozwiązanie efektywne, bezpieczne i ekologiczne.

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X