Wapno palone mielone o zróżnicowanym uziarnieniu

DROGOWNICTWO

Wapno palone mielone o zróżnicowanym uziarnieniu

Produkt, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO, otrzymywany przez równomierne wypalanie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1300°C, a następnie zmielonego w młynie. Wyrób ten spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2012.Wapno mielone stosowane jest do produkcji betonów komórkowych, do produkcji cegły wapienno-piaskowej, w drogownictwie, w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin, w ochronie środowiska oraz w inne gałęziach przemysłu.

Do pobrania

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X