Wapno palone mielone dla oczyszczalni ścieków

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wapno palone mielone dla oczyszczalni ścieków

Produkt, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO, otrzymywany przez równomierne wypalanie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1300°C, a następnie zmielonego w młynie. Wyrób ten spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2012. Wapno mielone stosowane jest w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin, w ochronie środowiska oraz w utylizacji odpadów. Oprócz tego ma ono szerokie zastosowanie w produkcji materiałów  budowlanych, drogownictwie oraz w przemyśle chemicznym. 

Do pobrania:

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X