Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów Zadzwoń: 14 621 88 21 • +48 660 76 86 91 biuro@agria.pl

Skorzystaj z dofinansowania wapniowania gleb

ROLNICTWO

GOSPODARSTWA RYBACKIE

OCHRONA ŚRODOWISKA

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

Firma zmieniała przedmiot działalności dostosowując go do oczekiwań rynku.

Uzyskane tytuły i wyróżnienia są dowodem naszej rzetelności i uczciwości w działaniu.

F.G.H. AGRIA SP. Z O.O. ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ W 1989R.

Spółka rozpoczęła działalność w roku 1989. Reagując na zachodzące w tym czasie zmiany gospo­darcze, firma zmieniała  przedmiot działalności dostosowując go do oczekiwań rynku.  Obecnie skupiamy się głównie na działalności handlowej, oraz konfekcjonowaniu nawozów wapniowych. Współpracując od wielu lat ze znanymi  producentami wapna budowlanego i nawozowego, kru­szyw, cementu oraz innych materiałów budowlanych, na zasadach  przedstawicielstwa, zaopatruje­my klientów w ich produkty w wielu województwach. Od początku funkcjonowania Spółka duży nacisk kładzie na rozwój rynku nawozów wapniowych współpracując z producentami rolnymi w tym szczególnie z  gospodarstwami specjalistycznymi i  ekologicznymi. Gospodarstwa rybackie to szczególna grupa naszych klientów, którym od wielu lat  dostarczamy wapno w różnej formie.

NASZA OFERTA

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X