Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów Zadzwoń: 14 621 88 21 • +48 660 76 86 91 biuro@agria.pl

Zapytanie ofertowe NR1/2020

Zapytanie ofertowe NR1/2020

Firma Gospodarczo Handlowa „Agria” Sp. z o.o., ul Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki „Agria”, który będzie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym nr 1/2020 dotyczącym wyboru wykonawcy, na realizację zadania pn. Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki „Agria”

Załączniki do pobrania

a) zapytanie ofertowe

b) załączniki – wersja PDF

c) załączniki – wersja edytowalna

d) wzór umowy z wykonawcą

e) przedmiar robót

f) opis przedmiotu zamówienia

g) informacja z otwarcia ofert

h) informacja o unieważnieniu postępowania

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X