Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

    Tu Jesteś-
  • Strona Głowna
  • -Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: 

Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą
na rozwój spółki ” AGRIA ”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4: Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna

Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent projektu:    Firma Gospodarczo-Handlowa “AGRIA” Sp. z o.o.

  1. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej  spółki „AGRIA” poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W ramach projektu wykonana będzie kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego mieszczącego się w oddziale spółki w Radgoszczy poprzez:

  1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania (C.O) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
  2. Wzrost energooszczędności budynku biurowo-magazynowego w Radgoszczy.

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii w postaci wymiany energochłonnych obecnie wykorzystywanych urządzeń. Poprawi to efektywność energetyczną firmy
i wzmocni uzyskanie efektu ekologicznego.

 

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna, zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz spadnie zapotrzebowanie na energię końcową.

 

Nr Projektu: RPMP.04.02.00-12-0220/18

 

Koszty całkowite: 617 782,00 zł.
Dofinansowanie: 399 858,22 zł.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu:  1 stycznia 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2020 r.

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X