tani pl.zegarkikup.to wyprzedaż.
O firmie - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
O firmie - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

Spółka rozpoczęła działalność w roku 1989. Reagując na zachodzące w tym czasie zmiany gospo­darcze, firma zmieniała  przedmiot działalności dostosowując go do oczekiwań rynku.  Obecnie skupiamy się głównie na działalności handlowej, oraz konfekcjonowaniu nawozów wapniowych. Współpracując od wielu lat ze znanymi  producentami wapna budowlanego i nawozowego, kru­szyw, cementu oraz innych materiałów budowlanych, na zasadach  przedstawicielstwa, zaopatruje­my klientów w ich produkty w wielu województwach. Od początku funkcjonowania Spółka duży nacisk kładzie na rozwój rynku nawozów wapniowych współpracując z producentami rolnymi w tym szczególnie z  gospodarstwami specjalistycznymi i  ekologicznymi. Gospodarstwa rybackie to szczególna grupa naszych klientów, którym od wielu lat  dostarczamy wapno w różnej formie. Dla potrzeb tego kierunku w ostatnich pięciu latach firma rozbudowała zaplecze technicz­no-magazynowe, poszerzając dzięki temu swoją ofertę. Zaopatrując sektor budowlany w masowe materiały jak cement, wapno i inne towary, skupiamy się głównie na odbiorcach hurtowych oferu­jąc im korzystne warunki współpracy. Ochrona środowiska to nowe wezwanie dla naszej firmy. Na­wiązujemy w tym zakresie współpracę z przedsiębiorstwami prowadzącymi lokalne oczyszczalnie ścieków jak też zajmującymi się utylizacją oraz zagospodarowaniem odpadów i osadów.

Wyżej opisaną działalność gospodarczą Spółka prowadzi w oparciu o dwa swoje oddziały tj. 33-132 Niedomice gm. Żabno oraz 33-209 Radgoszcz, oraz w sposób bezpośredni, producent – klient.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym kogo interesują oferowane przez nas towary. Uzyskane tytuły i wyróżnienia są dowodem naszej rzetelności i uczciwości w działaniu. Tego samego oczeku­jemy od naszych klientów.