Gospodarstwa rybackie

Gospodarstwa rybackie

Dla gospodarstw rybackich oferujemy niezbędne w prowadzeniu chowu i hodowli ryb słodkowodnych, szczególnie zalecane  wapno nawozowe tlenkowe -palone odmian: 01 i 02 o wysokiej zawartości 70- 96 % Ca O.

Sto­sowanie tego rodzaju wapna stwarza korzystne warunki środowiskowe dla chowu i hodowli ryb poprzez:

  • poprawę pH wody i środowiska
  • przyśpieszoną mineralizację mułu stawowego
 
 

Wapno tlenkowe /palone/ odmiany: 01, 02

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X