Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów Zadzwoń: 14 621 88 21 • +48 660 76 86 91 biuro@agria.pl

Jak murować z cegły klinkierowej.

Jak murować z cegły klinkierowej.

Inwestorzy decydujący się na zastosowanie cegieł klinkierowych lub innych elementów elewacyjnych oczekują odpowiedniego efektu wizualnego. Zastosowanie się do zawartych tu zaleceń spowoduje, że ryzyko pojawienia się wykwitów i przebarwień zostanie ograniczone do minimum.

  • Należy murować z cegły suchej trwałej i czystej o małej nasiąkliwości.
  • Na fundamencie należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą zabezpieczającą przed kapilarnym podciąganiem wody.
  • Robót murarskich nie należy prowadzić w czasie dużej wilgotności powietrza, deszczu, mgieł lub dużego nasłonecznienia.
  • Mur należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi zapewniając jednocześnie odpowiednią wentylację.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na dozowanie odpowiedniej ilości wody. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót nastąpiło zgęstnienie zaprawy, to należy przywrócić jej poprzednią konsystencję ponownie mieszając bez dodawania wody. Zaprawę należy zużyć w czasie podanym przez producenta.
  • Murowanie na pełną spoinę (fugę) ograniczy zatrzymywanie wody między elementami muru (cegłami).
  • Elementy murów, ogrodzeń, elewacji należy zabezpieczać daszkami, obróbkami blacharskimi w celu ograniczenia wpływu wartunków atmosferycznych.
  • W ścianach trójwarstwowych zaleca się stosowania pustki powietrznej (2,5 do 3,0cm).
  • Po upływie 28 dni od daty zakończenia robót murarskich zaleca się zabezpieczenie spoin dostępnymi na rynku środkami impregnującymi.

Uwagi dotyczące zabezpieczeń przed wpływami atmosferycznymi obowiązują również w okresie 14 dni od zakończenia robót w celu zapewnienia uzyskania przez mur właściwości użytkowych.
Przestrzeganie powyższych zaleceń ograniczy do minimum zjawisko występowania wykwitów, należy jednak mieć świadomość, że jest to naturalny efekt będący konsekwencją procesów chemicznych zachodzących podczas wiązania zapraw zawierających w swoim składzie cement.

 

 

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X