Oferta - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

Wapno tlenkowe

Racjonalne działania dla ochrony środowiska naturalnego nie są możliwe bez stosowania produktów wapienniczych, których zużycie w okresie ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta.
Ze względu na wysoką reaktywność i zawartość % Ca O, zastosowanie znajduje głównie wapno palone mielone i tlenkowe odmian 01 i 02. -

  • w higienizacji środowiska wodnego
  • w ochronie środowiska naturalnego.
  • w uzdatnianiu wody

Jedną z najtańszych i sprawdzonych metod zmiękczania wody jest dekarbonizacja wody wapnem palonym lub hydratyzowanym. Dekarbonizacji wody towarzyszą również procesy koagulacji, sedymentacji i filtracji. Zaletą dekarbonizacji wody za pomocą wapna jest powstawanie osadu łatwego do odwodnienia oraz do usuwania z osadników. 

  • w oczyszczaniu ścieków

Stosowanie wapna w technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych ma długą tradycję. W wielu gałęziach przemysłu powstają ścieki kwaśne, które przed odprowadzeniem do kanalizacji powinny być neutralizowane przy użyciu wapna. Wytrącające się po użyciu wapna osady charakteryzują się o wiele lepszymi właściwościami sedymentacyjnymi niż osady powstałe w przypadku stosowania innych związków chemicznych. Ponadto, zastosowanie wapna daje lepsze efekty usuwania metali ciężkich.

  •  w neutralizacji osadów ściekowych, umożliwiając ich  zagospodarowanie np. w rolnictwie