Oferta - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

Kreda pastewna

Węglan wapnia CaCO3 min 93%.

Zawartość wapnia Ca min. 37%

 

Opis produktu

Kreda pastewna otrzymywana jest przez mechaniczną przeróbkę kamienia wapiennego o wysokiej zawartości węglanu wapnia [CaCO3] i odsianie według zadanego uziarnienia.

granulacja: 0-0,3

Zastosowanie

Kredę pastewną stosuje się jako element mieszanek paszowych, premiksów i mieszanek mineral­nych.

Wartości gwarantowane

Zawartość wapnia CaCO3 - min. 93%

Zawartość wapnia Ca - min. 37%

Zawartość wolnej wody - max. 0,8%

As - max. 15 mg/kg

Cd - max. 2 mg/kg

Pb - max. 20 mg/kg

Hg - max. 0,3 mg/kg

F – max. 350 mg/kg

 

Dostępna w formie pylistej w:

  • big-bagach 500 – 1000 kg
  • workach 30 kg.

 

  Kreda pastewna dostarcza naturalnego wapnia i magnezu, w postaci czystej lub jako składniki mie­szanek paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Charakteryzuje się ona  o dokładnie dobranymi cząstkami  o stabilnej wielkości, uzyskane dzięki rygorystycznej kontroli jakości, od etapu eksploatacji złóż do końcowego pakowania, a także dzię­ki innowacyjnej technologii mielenia i klasyfikacji zapewniającej doskonałą rozpuszczalność. Wysoka jakość tego produktu wynika nie tylko z dobrej jakości skały wapiennej ale efektów stałej współpracy producenta z wiodącymi uniwersytetami w celu przeprowadzania badań i lepszego zrozumienia wymagań związanych z wapniem i magnezem. Dobrą jakość kredy potwierdzają stosowne certyfikaty.

Do pobrania: