Oferta - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

Wapno hydratyzowane

Wapno budowlane CL 90-S hydratyzowane produkowane przez ZPW Trzuskawica i Lhoist Polska spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Wapno hydratyzowane jest produktem otrzymanym w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z woda). Produkt końcowy ma postać białego proszku, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2. Produkt ten w ZPW „Trzuskawica” S.A. jest wytwarzany w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. 

   

 

 

 

 

Do pobrania: