Opis projektu - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

Nazwa projektu:
„Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki ” AGRIA ”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4: Regionalna polityka energetyczna
Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu:  Firma Gospodarczo-Handlowa “AGRIA” Sp. z o.o.
                                      ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
Cele projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej spółki „AGRIA” poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W ramach projektu wykonana będzie kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego mieszczącego się w oddziale
spółki w Radgoszczy poprzez:

  1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
  2. Wzrost energooszczędności budynku biurowo-magazynowego w Radgoszczy.

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii w postaci wymiany energochłonnych urządzeń. Poprawi to efektywność energetyczną firmy i wzmocni uzyskanie efektu ekologicznego.

Wyniki projektu:
W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna, zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz spadnie zapotrzebowanie na energię końcową.

Nr Projektu:  RPMP.04.02.00-12-0220/18
 

Koszty całkowite:  617 782,00 zł.
Dofinansowanie:  399 858,22 zł.
 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r.
Zakończenie realizacji projektu:  31 grudnia 2020 r.