Wykwity - Jak powstają? - Aktualności - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
2018-05-21 08:00

Wykwity - Jak powstają?


Wykwity powstają w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących w procesie wiązania i twardnienia zapraw i betonów.

W wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie dochodzi do karbonizacji wodorotlenku wapniowego. W efekcie powstaje słabo rozpuszczalny w wodzie węglan wapiowy, który jest widoczny w postaci białego nalotu. Z upływem czasu węglan wapniowy zachodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza w wyniku czego powstaje łatwo rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapniowy, który pod wpływem waunków atmosferycznych z czasem zanika. Opisany proces jest długotrwały i zachodzi nawet przez okres 2 do 3 lat, w efekcie prowadzi jednak do samoczynnego zaniku wykwitów. Głównym powodem nadmiernego powstawania wykwitów jest zbyt duża ilość wody w murowanym elemencie, której źródłem jest :

Należy mieć świadomość, że wykwity to wizualny efekt procesów chemicznych, zachodzących w każdym rodzaju zaprawy zawierającej cement. Intensywność tych procesów zależy w bardzo dużym stopniu od staranności prowadzenia robót murarskich. Dlatego, mając na uwadze dobro naszego klienta został przygotowany zbiór zasad, których przestrzeganie spowoduje, że ryzyko powstawania wykwitów zostanie ograniczone do minimum. Skorzystaj z porady i zobacz Jak Murować z cegły klinkierowej  film https://www.youtube.com/watch?v=zgrrzx1f3kI