Maciek

2023-05-31 0 Comments

Każdy żywy organizm dla swojego rozwoju potrzebuje odpowiednich warunków. Żywymi organi­zmami są też uprawiane przez człowieka rośliny. Prowadząc  ich uprawę chcemy uzyskać maksy­malne jej efekty w postaci wysokich i zdrowych plonów. W procesie

2023-05-31 0 Comments

Nazwa po­chodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał z wyspy Portland. Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze 1450 °C mieszaniny zmielo­nych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. Do wypalonego

2020-06-09 0 Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 z dnia 09.06.2020 r. na realizację zamówienia z projektu nr RPMP.04.02.00-12-0220/18 Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki "AGRIA" Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Załączniki

2020-06-08 0 Comments

Inwestorzy decydujący się na zastosowanie cegieł klinkierowych lub innych elementów elewacyjnych oczekują odpowiedniego efektu wizualnego. Zastosowanie się do zawartych tu zaleceń spowoduje, że ryzyko pojawienia się wykwitów i przebarwień zostanie ograniczone do minimum.

2020-06-08 0 Comments

Wykwity powstają w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących w procesie wiązania i twardnienia zapraw i betonów. W wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie dochodzi do karbonizacji wodorotlenku wapniowego. W efekcie powstaje słabo rozpuszczalny

2020-06-08 0 Comments

  W budownictwie najczęściej spotykamy się z  tynkami zwykłymi III i IV kategorii. Zasadnicze różnice między nimi dotyczą jakości powierzchni otynkowanej, która w dużym stopniu zależy od prawidłowości wykonania tynku. Równość tynków i

2020-05-21 0 Comments

Firma Gospodarczo Handlowa "Agria" Sp. z o.o., ul Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki „Agria”, który będzie dofinansowany

2019-09-26 0 Comments

Zapytanie ofertowe Nr1/2019 z dnia 26.09.2019 na realizację zamówienia: Zakup wózka widłowego Pobierz szczegóły zapytania: Zapytanie ofertowe 1_2019 na zakup wózka widłowego z załącznikami.pdf Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.docx Załącznik nr 2

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X